Regulamin

I Polityka Prywatności
Każdy odwiedzający portal damianwegner.pl akceptuje postanowienia regulowane przez Politykę Prywatności oraz regulamin.

II Dane właściciela strony
Damian Wegner Śląska 74/21, 81-304 Gdynia NIP: 5862325961, REGON: 368982771, EMAIL: info@damianwegner.pl.

Aleksandra Wianecka wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDRA WIANECKA,  Dedala 6 Gdańsk 80-298, NIP: 5842788534, REGON: 384763973, EMAIL: kontakt@aleksandrawianecka.pl.

III Procedura zamówienia
Zamówienie można złożyć poprzez formularz zakupowy dostępny na portalu.

IV Procedura realizacji zamówienia

1.Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie.

2.Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na email.

3.Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4.Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; Blik; Paypal; Przelew internetowy.

5.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

V Procedura reklamacji
1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

2. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do przekazania klientowi informacji o jej akceptacji i rekompensacie lub jej odrzuceniu.

3. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za uznaną. Jeżeli klient nie zaakceptuje propozycji rekompensaty przez 14 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rekompensaty została uznana przez klienta.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: Imię i Nazwisko zamawiającego, login, przedmiot reklamacji, uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania zamawiającego wobec portalu, reklamacje proszę wysłać na email: info@damianwegner.pl

5.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI Procedura rezygnacji z zamówienia
Zamówienie możesz anulować samodzielnie. W tym celu wyślij na email info@damianwegner.pl rezygnacje z zamówienia, która powinna zawierać: nr zamówienia, Imię i Nazwisko zamawiającego, datę zamówienia. Pamiętaj, że zrezygnować z zakupu możesz przed jego opłaceniem lub potwierdzeniem.

VII Zmiany w regulaminie
Administracja, czyli Damian Wegner oraz Aleksandra Wianecka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Portalu bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

VIII Organizacje kartowe, które obsługiwane są w serwisie: